Ripieno

Ripieno is de naam van de ensemblecursus die Petra Westra in de zomermaanden geeft. De naam is ontleend aan de muziekterm (rip.), die in de 17e/18e eeuw “het orkest als geheel” betekende.

voor wie
Deze vijfdaagse cursus is bedoeld voor strijkers (violisten, altisten, cellisten en contra-bassisten) tussen 7 en 80 jaar, die al zoveel speelvaardigheid hebben dat de aandacht uit kan gaan naar het samen musiceren.

cursus
In deze cursus wordt gewerkt aan de kunst van het ensemblespel: al musicerend leren luisteren naar elkaar en reageren op elkaar. In verschillende kleinere ensembles zal de nadruk liggen op: ritmiek, intonatie, dynamiek en articulatie.
Aan de hand van de individuele niveaus maakt Petra een keuze uit geschikte composities voor de cursus. Daarom heel graag een kort filmpje maken waaruit het niveau blijkt en opsturen via wetransfer.com naar: petra@vioolpraktijk.nl.
Hierna worden de partijen toegestuurd, die thuis alvast ingestudeerd kunnen worden.

De volgende Ripienocursus zal zijn van maandag 26 augustus tot en met vrijdag 30 augustus 2019 in onze prachtige monumentale boerderij met sprookjesachtige tuin aan de Vordenseweg 33, Warnsveld.

kosten kinderen tot 18 jaar
van 09:30 tot 14:00 uur: € 175 (musiceren van 09:30 tot 11:00 en van 11:30 tot 13:00 uur, gevolgd door een vegetarische lunch)
– extra opvang mogelijk vanaf 08:00 uur incl. ontbijt: € 25 per week
– extra opvang mogelijk van 14:00 tot 17:30 uur, o.l.v. 3 jeugdigen: € 50 per week
afsluitend concert zaterdag 31 augustus 14:30 uur

 

Kosten Volwassenen
van 14:00 tot 17:30 €175 incl. btw (musiceren van 14:00 tot 15:30 en 16:00 tot 17:30 uur, met een theepauze in het midden)
afsluitend concert zaterdag 31 augustus 14:30 uur

 

Opgave
Voor 31 mei 2019 via formulier aanmelden Ripieno
en door overmaking van het cursusgeld op
NL88 INGB 0004 7479 44 t.n.v. Vioolpraktijk Petra Westra, Warnsveld
o.v.v. Ripieno 2019 en naam cursist.